MailPay · Payments for Programmers

Payments for Programmers

MailPay

100 words 1 minutes

För er som använder Certitrades Mailpay så kommer ni istället att använda vår produkt PayFunc Send. Allt ni behöver göra är att tekna ett nytt inlösenavtal och sedan byta till att använda PayFunc Portal med nya inloggningsuppgifter.

Både mejlets utseende samt själva betalningsfönstrets utseende kommer naturligtvis att förändras i samband med bytet.

En annan viktig förändring är också att ni manuellt måste bekräfta varje order för att pengarna ska dras. Detta görs via PayFunc Portal och kan enkelt göras för flera ordrar i taget. Mer information kring detta kommer senare.