Classic API · Payments for Programmers

Payments for Programmers

Classic API

200 words 1 minutes

Använder ni Certitrades Classic API så är allt ni behöver göra att teckna ett nytt inlösenavtal. Bytet kommer sedan ske automatiskt när Certitrades system stängs ner. Ni kommer att få information om detta innan det händer och med den informationen få tillgång till nya inloggningsuppgifter till PayFunc Portal som ersätter Certitrades MCA.

Betalningsfönstrets utseende kommer att skilja sig från Certitrades betalningsfönster. Men er programvara kommer fortfarande att kunna anropa det på samma sätt som tidigare och få samma sorts återkoppling som idag.

En annan viktig förändring är också att ni manuellt måste bekräfta varje order för att pengarna ska dras. Detta görs via PayFunc Portal och kan enkelt göras för flera ordrar i taget. Mer information kring detta kommer senare.