Basic API · Payments for Programmers

Payments for Programmers

Basic API

200 words 1 minutes

Använder ni Basic API så behöver ni meddela oss om ni vill göra bytet. Vi kommer enbart att stödja Basic API:t om det finns ett intresse från de handlare som använder det.

Vi kommer inte heller att stödja Swish-betalningar förrän senare i vår.

Betalningsfönstrets utseende kommer att skilja sig från Certitrades betalningsfönster. Men er programvara kommer fortfarande att kunna anropa det på samma sätt som tidigare och få samma sorts återkoppling som idag.

En annan viktig förändring är också att ni manuellt måste bekräfta varje order för att pengarna ska dras. Detta görs via PayFunc Portal och kan enkelt göras för flera ordrar i taget. Mer information kring detta kommer senare.